Mariann sin Papillon side - Bedriftsmelding
Jeg har planer om valpekull på Forest Lady's Hot As Chili i løpet av 2019. Hanne er valgt og jeg har stor tro  på at det vil komme hvit og sort i dette kullet.Jeg har planer om kull på N DK UCH NORDJV-16 Status Forte Lizzi & NUCH NV-15 Status Forte Gameboy i løpet av 2019. 
Website Builder drives av  Vistaprint